/ صدای باران

هوای عاطفه بارانی‎ست ، مقصد تو بدون پرواز خواهد ماند  .

Advertisements