/ حرف‌های آخر

ستاره‌های بی فروغ زیر سیم‌های سه‌تار به خواب می‌روند .

Advertisements