/ Matrix

بی‌‌شک اگر کدنویس خوبی بود ، روزانه هزاران نفر از ما را دیلیت نمی‌کرد .

Advertisements